Kontrola účinnosti pachového ohradníku AMP Zlínský kraj