Recenze od Doc. Ing. Josefa Feuereisela, Ph.D. (FLD MZLU Brno)

Videoklub ČMMJ, AMP a pachové ohradníky

Jako sympatizant Videoklubu ČMMJ jsem se 20. 4. 2018 zúčastnil setkání části jeho aktivních členů v Dolní Čermné. Při této příležitosti jsem měl možnost se seznámit s prezentacemi jejich tvorby. Potěšilo mě, že se členové klubu nezabývají „jenom“ uměleckou tvorbou a krásami přírody, ale angažovaně se zapojují do dokumentace aktivit, které mají dopad a vazbu na myslivost. Do této kategorie práce klubu patří dokumentace snahy o zastavení dalšího šíření AMP v naší republice. Dokument prezentovaný na tomto pracovním setkání klubu dokládá, že díky spolupráci Krajské veterinární správy Zlín, angažovanosti a pracovnímu nasazení místních myslivců lze, za použití správně zvolených technologií, dosáhnout zdánlivě nemožného a zastavit další šíření afrického moru prasat. Bylo by předčasné považovat tento problém za zcela vyřešený. Je třeba i nadále udržet isolaci zamořeného území do uplynutí nutné karantény, ale výsledek zavedených opatření je již dnes zcela prokazatelný.
Jsem přesvědčen, že velký podíl na tomto dosavadním úspěchu má i použití českého pachového ohradníku Pacho-lek. Oproti dosavad nejvíce známému a požívanému pachovému ohradníku Hagopur německé výroby, má v praktickém použití několik předností. První je nový typ nosiče pachu, pěnové hmoty s otevřenými buňkami, která udrží účinnou pachovou složku po relativně dlouhý čas a nerozkládá se působením atmosférických vlivů. Druhou je použití tekutého pachového koncentrátu injektovaného do nosiče pachu. Oproti aerosolovému spreji není při aplikaci odfoukáván větrem do okolí a zůstává plně v nosiči pachu. O značném zpříjemnění práce pro osoby provádějící instalaci pachového ohradníku není třeba ani mluvit.
Jsem toho názoru, že nejen z ohledu za přínos, který tento český výrobek prokázal při isolaci oblasti zamořené AMP, by bylo namístě podpořit jeho využití i při ochraně silničního provozu a naší zvěře.            

 

V Brně, 17. 5. 2018                                                  Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.