Systém PACHO-LEK®

Systém PACHO-LEK představuje nové plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve), který má následující výhody:

- lahve jsou plněny pouze koncentrátem,
- systém BOV umožňuje zvýšit obsah koncentrátu o 25 %,
- koncentrát se nemísí s hnací plynem,
- koncentrát se injektuje do nosiče tlakovým vzduchem,
- nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou,
- lahev je funkční v jakékoli poloze.

 

Popis obrázku:
Do aerosolové nádobky je vložen ventilek typu BOV. V následném kroku je do okolí ventilku vehnán hnací plyn (vzduch), provedena kontrola tlaku, poté je do sáčku naplněn produkt, nádobka je zvážena a opatřena vhodným rozprašovačem. Výrobek je připraven k použití.